Openhouden

Huisje Mostinckx

Naar jaarlijkse traditie, houdt het Beugoem Zweet comité het huisje Mostinckx open op 23 juni 2024.

Bedankt aan alle aanwezigen!

De opbrengst van deze namiddag laat het comité immers toe om tijdens Beugoem Zweet alle activiteiten gratis aan te bieden en de prijzen van drank en maaltijden democratisch te houden.

De editie in 2019 maakten we van dit moment ook gebruik om een aantal lokale goede doelen extra in de verf te zetten: het comité heeft bij deze gelegenheid haar startkapitaal geschonken aan Sem Terra, Bagaya, Ziekenzorg en Klavertje Vier.